top of page
  • Brenda van de Wal

Website optimalisatie met hulp van Sex and the City

In dit blog vertel ik jou hoe je een website optimaliseert met hulp van Sex and the City.Zo veel mensen, zo veel wensen


Vraag je je wel eens af waarom bezoekers niet doen wat je wilt? Waarom vragen ze nou geen offerte aan, waarom melden ze zich niet aan voor de nieuwsbrief? Zo veel mensen, zo veel wensen. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Het zou mooi zijn als we precies wisten waar onze bezoekers behoefte aan hebben en welke voorkeuren ze hebben. Zeker weten doen we het nooit, maar we kunnen wel zo veel mogelijk op de verschillende wensen inspelen.

Veel series en films zijn gebaseerd op het Sex and The City model. Het model is zo gebouwd dat iedereen zich in één van de vier personages herkent. Het is belangrijk dat bezoekers zich thuis voelen op een website, dat er vertrouwen ontstaat. De basis voor een conversie.

Het is mogelijk iedere pagina van een website zo in te richten dat iedereen de informatie krijgt die hij nodig heeft om over te gaan tot een actie.Je kent ze misschien wel: Carrie, Miranda, Samantha en Charlotte. Dit zijn de vier hoofdrolspeelsters in de populaire serie Sex and the City. Alhoewel deze dames goede vriendinnen zijn, zijn ze ook alle vier totaal andere types. De rollen die de actrices vertolken zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar zijn gebaseerd op de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit is een test waarbij wordt gekeken welke types waar behoefte aan hebben. Op die manier kun je personages neerzetten waar mensen zich in herkennen. De MBTI is alleen erg uitgebreid. Zodoende is het Sex and the City model ontstaan. Dit is een versimpelde weergave van de MBTI. Veel andere populaire series en films zijn gebaseerd op het Sex and the City model. Ook jij kunt je website, nieuwsbrief of (online) jaarverslag zo inrichten dat je verschillende doelgroepen aanspreekt. Interessant?

Vier totaal verschillende types uitgelegd

Het Sex and the City model onderscheidt vier verschillende types: het humanistisch type, methodisch type, spontaan type en het competitieve type. Voor het gemak hebben de verschillende types verschillende kleuren gekregen. Humanistisch is groen, Competitief is rood, spontaan is geel en methodisch is blauw.


Grofweg kun je stellen dat de rode en gele types snel een keuze maken of snel overgaan tot een actie. De groene en blauwe types hebben meer tijd nodig. Bij het maken van een keuze doen de groene en gele types dat vooral op hun gevoel. De blauwe en rode types doen dit op basis van feiten. 


Hoe kun je het Sex and the City Model succesvol toepassen op de eigen website?

Leuk zo’n model, maar kun je dit nou zelf praktisch toepassen op de website? We weten nu dat er verschillende type mensen zijn die allemaal andere behoeftes hebben in een oriëntatie- of aankoopproces. Op deze behoeftes kun je inspelen. Het is zeker mogelijk om alle types op de website te bedienen. Iedere pagina kun je zo inrichten met behulp van verschillende content en functionaliteit dat het aantrekkelijk is voor alle vier de types.  Probeer altijd de spontane en competitieve types eerst aan te spreken op de website met een snelle boodschap of actie bijvoorbeeld. Zij beslissen immers snel, dus moeten zich meteen aangesproken voelen, voordat het ze te lang duurt en de website verlaten. Probeer door middel van passend beeldmateriaal deze bezoekers visueel te raken. Ondersteun dit met korte en bondige informatie waaruit blijkt dat de service goed is, de producten goedkoper, beter of leuker zijn. 


Humanistische Carrie

Het humanistische type maakt langzaam een keuze en baseert dit op gevoel. Ervaringen en vertrouwen zijn erg belangrijk. Wie is het bedrijf en wie gebruiken de producten allemaal zijn typische vragen van een humanistische bezoeker. Hij overdenkt de situatie graag nog even voordat hij overgaat tot een actie.


Competitieve Miranda

Het competitieve type wil snel dingen doen, maar laat zich leiden door feiten. Geloofwaardigheid is belangrijk. Hij heeft maar weinig informatie nodig, bijvoorbeeld enkele feiten (bijv. levertijd en prijs) om het grotere geheel te zien. Opsommingen van feiten en USP’s werken goed. Dit type komt het minst voor, zo’n 5 tot 10%.


Spontane Samantha

Het spontane type wil snel dingen kunnen doen en laat zich leiden door gevoel. Dit type is geneigd in te spelen op situaties en improviseert. De spontane bezoeker houdt ook van aanbiedingen en acties en van een goede service. Zo lang het gevoel maar goed zit, dan gaat de spontane bezoeker over tot actie.


Methodische Charlotte

Het methodische type maakt ook langzaam een keuze en op basis van feiten. De methodische bezoeker verzamelt graag zo veel mogelijk informatie die hij nodig heeft om een keuze te maken. Processen, achtergrond informatie, bewijzen, garanties e.d. zijn erg belangrijk voor dit type. Hij gaat duidelijk niet over één nacht ijs.


Tip: Spreek spontane en competitieve bezoekers als eerste aan. Zij beslissen immers snel en zitten niet te wachten op veel tekst.


Optimaliseer de content met het Sex and the City Model

Niet alleen de indeling van de website speelt een rol bij het Sex and the City model. Ook de content kun je aanpassen op de verschillende persoonlijkheden. Hierbij kun je denken aan tone of voice, maar ook aan hoe de content wordt gepresenteerd. Het is mogelijk om in één tekst alle types aan te spreken. Zie hieronder voor een voorbeeld. 

De competitieve bezoeker wil meteen weten wat er voor hem in zit (website die aansluit op behoefte). De spontane persoon zal blij zijn te lezen over de bijeenkomst over websites (dat is handig!). De methodische persoon leest graag de kleine lettertjes en de humanist vindt het belangrijk om te zien wie en hoeveel mensen zich al hebben aangemeld voor de bijeenkomst en eventueel ervaringen van anderen.  


Zorg voor aanvullende informatie

De bezoekers die meer informatie nodig hebben, zullen zelf verder klikken door de website. De content en functionaliteit moet hiervoor wel uitnodigend zijn. Zorg dus voor voldoende triggers en calls to action om de methodische en de humanistische bezoekers door de website te leiden. Heb je een rechterkolom op de website? Plaats hier dan aanvullende content voor de lezer. En zorg ervoor dat de pagina geen dood eind heeft. Als de bezoeker van een website aan het eind van een pagina komt, moet hij iets kunnen doen. Verder klikken naar een andere pagina of bijvoorbeeld contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. 


Bedien meerdere types tegelijkertijd

Je kunt content op basis van gevoel en content op basis van feiten ook prima combineren. Neem nou een review van een product. Dit is voor een humanist erg belangrijk, omdat een review een gevoel en mening weergeeft. Een methodische bezoeker is meer gebaat bij feiten en ziet dus liever een rating in de vorm van sterren of een cijfer. Deze twee vormen kun je prima combineren zodat je zeker weet dat beide types de informatie krijgen die ze zoeken. Op veel websites zie je een gemiddeld cijfer, en ook een link naar de reviews voor mensen die het belangrijk vinden om de bevindingen van anderen te lezen. 


De Myers-Briggs Type Indicator houdt rekening met maar liefst 16 verschillende persoonlijkheden.


Sex and the City model is een versimpelde weergave van de uitkomsten van de Myers-Briggs Type Indicator waarbij men uitgaat van maar liefst 16 verschillende type mensen die allemaal andere voorkeuren hebben. Het MBTI-model is gebaseerd op de theoriën van psycholoog Carl Gustav Jung. Het model wordt al meer dan 50 jaar gebruikt als basis voor diverse projecten, zoals websites.


Volgens de Myers-Briggs theorie is persoonlijkheid aangeboren of ontwikkeld. De persoonlijkheden zijn onderverdeeld in vier paren van twee tegenovergestelden. De twee cognitieve functies van Jung: Thinking-Feeling en Sensing-Intuition en de manier waarop dit geuit wordt: Introversion-Extraversion en de later toegevoegde voorkeur: Judging-Percieving. Er is hier geen goed of slecht. Uit de vier paren van tegenovergestelden kunnen 16 verschillende persoonlijkheden ontstaan, op basis van de combinatie van vier resultaten, zoals hierboven te zien is. 

 

Noot voor de lezer: dit artikel is geschreven in opdracht van iWink.

Comments


bottom of page